Arkiv Handling Volym Årtal SVARnummer Antal kort Kort som vi har
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1539:1 1539 S1041 2 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1543:2 1543 S1042 3 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1546:5 1546 S1044 5 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1547:1 1547 S1045 3 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1548:3 1548 S1046 3 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1549:6 1549 S1047 3 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1551:4 1551 S1049 2 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1552:4 1552 S1050 2 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1553:2 1553 S1051 8 1/8, 2/8, 4/8, 5/8, 7/8
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1554:12 1554 S1052 4 2/4, 3/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1555:10 1555 S1053 4 1/4, 2/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1556:9 1556 S1055 2 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1557:2 1557 S1056 5 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1558:18 1558 S1063 3 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1559:10 1559 S1065 5 1/5, 2/5, 3/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1561:5 1561 S1072 9 5/9, 6/9, 7/9, 8/9
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1562:7 1562 S1075 7 1/7, 4/7, 5/7
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1563:2 1563 S1077 7 4/7, 5/7
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1564:6 1564 S1080 5 1/5, 2/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1565:12 1565 S1082 3 2/3
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1566:8 1566 S1083 8 1/8, 3/8, 6/8
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1567:11 1567 S1084 6 3/6, 5/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1568:7 1568 S1085 7 4/7, 5/7, 6/7
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1569:5 1569 S1086 6 3/6, 4/6, 5/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1570:2 1570 S1087 5 2/5, 4/5, 5/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1571:6 1571 S1088 6 1/6, 2/6, 3/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1572:7 1572 S1089 5 1/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1573:3 1573 S1090 5 2/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1574:3 1574 S1091 5 1/5, 3/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1575:2 1575 S1092 4 1/4, 4/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1576:5 1576 S1093 4 1/4, 3/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1577:6 1577 S1094 5 3/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1578:6 1578 S1095 5 1/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1579:2 1579 S1096 6 1/6, 4/6, 5/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1580:5 1580 S1097 5 1/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1581:2 1581 S1098 5 2/5, 3/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1582:4 1582 S1099 5 1/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1583:1 1583 S1100 5 3/5, 4/5, 5/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1584:1 1584 S1101 5 1/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1585:2 1585 S1102 5 1/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1586:6 1586 S1103 5 1/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1587:6 1587 S1104 5 2/5, 3/5, 5/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1588:3 1588 S1105 6 1/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1589:6 1589 S1106 5 4/5, 5/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1590:2 1590 S1107 5 1/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1591:8 1591 S1108 6 1/6, 4/6, 5/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1592:5 1592 S1109 6 6/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1593:3 1593 S1110 5 1/5, 5/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1594:3 1594 S1111 6 1/6, 2/6, 4/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1595:4 1595 S1112 5 3/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1596:1 1596 S1113 8 1/8, 4/8
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1597:6 1597 S1114 6 1/6, 6/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1598:8 1598 S1115 4 4/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1600:3 1600 S1117 6 1/6, 2/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1601:4A 1601 S1118 7 1/7, 3/7
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1601:4B 1601 S1119 3 2/3
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1602:7 1602 S1120 7 1/7, 3/7, 4/7
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1603:4 1603 S1121 3 1/3
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1604:2 1604 S1122 5 3/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1605:3 1605 S1123 5 3/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1606:3 1606 S1124 5 1/5, 2/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1607:3 1607 S1125 2 1/2
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1607:10 1607 S1126 4 1/4, 4/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1608:3 1608 S1127 2 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1609:10 1609 S1130 6 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1610:16 1610 S1132 3 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1611:12 1611 S1134 4 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1612:11 1612 S1135 5 1/5, 2/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1613:9 1613 S1136 6 1/6, 2/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1614:9 1614 S1137 4 1/4, 2/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1615:11 1615 S1138 5 1/5, 2/5, 3/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1616:13 1616 S1139 5 3/5, 4/5, 5/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1617:1 1617 S1140 6 1/6, 2/6, 4/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1618:1 1618 S1141 4 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1619:12 1619 S1142 6 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1620:13 1620 S1143 5 2/5, 3/5, 4/5
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1621:5 1621 S1144 7 2/7, 3/7, 4/7, 6/7
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1622:4 1622 S1145 2 alla
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1623:3 1623 S1146 6 2/6, 3/6, 4/6, 5/6
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1628:9 1628 S1151 4 3/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Västerbotten 1629:6 1629 S1153 3 2/3
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1587:8 1587 S1157 3 1/3
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1600:2B 1600 S1160 8 3/8, 4/8
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1604:11 1604 S1161 8 5/8
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1605:6 1605 S1162 9 5/9
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1606:2 1606 S1163 9 8/9
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1607:11 1607 S1164 10 9/10
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1608:7 1608 S1167 9 5/9
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1609:6 1609 S1170 9 5/9
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1610:14 1610 S1173 8 5/8
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1611:5 1611 S1174 9 5/9
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1612:2 1612 S1178 10 5/10
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1615:15 1615 S1182 3 2/3, 3/3
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1622:1 1622 S1189 11 10/11, 11/11
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1627:9 1627 S1197 9 6/9
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1628:7 1628 S1202 4 1/4
Kammararkivet Landskapshandlingar Norrland 1630:4 1630 S1208 18 7/18, 8/18

 

Till startsida Till detaljerad lista över mikrokort