Svensbyn nr 41 - Kråka

Hemmanet är ett av Svensbyns ursprungliga stamhemman. Det finns med i längderna redan år 1539- Hemmanet var säkerligen bebott redan innan Piteå sockens skattelängder började föras. Det an­tagandet bygger på att hemmanet redan år 1543 är det näst största hemmanet i Svensbyn.

Tomas Eriksson står som hemmanets ägare åren 1539-1574- Han kallas för "Tomas i Ede". År 1554 står felaktigt Tomas Olofsson och åren 1554-56 står lika felaktigt Tomas Jonsson i längderna. Han anges vara köpman, birkarl och nämndeman.

Tomas Eriksson hade minst tre barn, sonen Nils f 153(6), sonen Olof f 153(7) och en dotter med okänt namn som troligen var gift med Lars Larsson, hemmanets nästa ägare. Den 29/2 1554 betalade Nils Tomasson i Ede 6 mark i sakören för blodvite (Landskapshandlingar Västerbotten 1554:12). 1562 betalade han skatt för handel med ryssarna (Landskapshandlingar Västerbotten 1562:7). Olof Tomasson betalar sakören för jungfrukränkan i samband med tinget den 28/7 1578 (Landskapshandlingar Västerbotten 1578:6).

Edet, 1643 års Karta Svens byn. Ur boken Svensbyn del l

Nästa ägare heter Lars Larsson och står som ägare åren 1575-1610. Han var troligen gift med en dotter till Tomas Eriksson. De hade minst två dött­rar, Karin och en dotter med okänt namn. De de­lade sedermera på hemmanet. Lars övertog inte bara hemmanet efter sin svärfar, han övertog även handels-rättigheterna. Även han uppges vara birkarl, köpman och nämndeman.

Namnet Lars är ett vanligt namn under 1500-talet. Därför är det vanskligt att uttala sig om Lars Larssons ursprung. Å andra sidan var valet av part­ner vid giftermål strikt reglerat. Man gifte sig inom sin egen samhällsklass. I Porsnäs nämns åren 1573-1574 en Lars Larsson som son till birkarlen Lars Olofsson i Porsnäs nr 1. Han försvinner ur längder i Porsnäs år 1574. Året därpå dyker det upp en Lars Larsson, gift med birkarlen Tomas Erikssons dot­ter. Detta förhållande tyder på att Lars Lars­son i Svensbyn 41 var son till Lars Olofsson i Porsnäs.

I tionde- och jordemantalslängder från början av 1600-talet ser det ut som om hemmanet delas mellan Hans Nilsson Kråka (Svensbyn 41) och Henrik Eriksson (Svensbyn 37). Det är svårt att veta vilken av gårdsplatserna som är den ursprung­liga. Svensbyn 37 ligger mer centralt på "Ede" än Svensbyn 41. Lars Larssons dotter Karin gifte sig med Henrik Eriksson, ägare av Svensbyn nr 37 åren 1606-1642.

Svensbyn 41 övertogs av Lars Larssons dotter, gift med Hans Nilsson Kråka, född i Sunderbyn, Luleå socken. Han ägde hemmanet åren 1602-. Hans Nilsson ingår i den stora Lulesläkten Kråka, son till birkarlen Nils Andersson Kråka i Sunder­byn. Hans Nilsson och hans hustru hade barnen: Sven f 159(7) ägare av ett hemman i Svensbyn och borgare i Piteå stad, Margareta gift med Henrik Persson som övertar, dotter gift med Nils Jonsson som övertar.

Hemmanet övergår år 1642-1644 till en man vid namn Nils Jonsson, gift med Hans Kråkas dotter.

Hans Nilsson anges i olika källor vara lappfogde, länsman, nämndeman och befallningsman. År 1609 hade han fört 1½ last salt från Västerbotten till Stockholm (Landskapshandlingar Västerbotten 1609:10). Han blev även inskriven som borgare när Piteå stad bildades. Hans Kråka finns med i man­talslängder för Piteå stad åren 1623-1637.

Nästa ägare åren 1647- är Bokhållaren och postbonden Johan Persson Hogstadius. Han var bokförd i mantalslängden i Piteå stad åren 1645-1660.

Ägare åren 1659-1679 är Henrik Persson, gift med Margareta Hansdotter Kråka, dotter till före­gående ägare Hans Nilsson Kråka. Beviset för detta finns i Piteå stads dombok den 8/4 1657. "Att Nils Jonsson och Hindrik Persson hava gått i löfte för sin svärfader Hans Kråka" (Piteå stadsar­kiv, dombok 1656-1665). Det framgår även av, Piteå sockens dombok 19/3 1681 "Nils Henriks-, son i Svensbyn framlade en testamentsskrift eller förgångsskrift utav hans fader Henrik Persson och moder hustru Margeta Hansdotter Kråka". Henrik Persson var bosatt i Piteå stad åren 1635-1654 och han avled 17/1 1680. Han var även bygg­mästare och han var med om byggnationen av Arjeplog kyrka. Hustrun Margareta avled innan år 1686 (testamente i januari 1686). Barnen: dotter Karin gift 1 med Jon Persson Stål i staden gift 2 med Nils Persson Kock Svensbyn 44, son Jöran knekt i Svensbyn, son Nils övertar, son Hans bo­satt i staden, son Jöns bosatt i Staden.

Hemmanet delas igen i två delar. Sonen Nils Henriksson blir ägare till Svensbyn 41 och magen Nils Persson Kock ägare till Svensbyn 44.

Sonen Nils Henriksson övertar hemmanet. Ägare åren 1681-1704. Han gift sig 1674 (lysning 8/11 1674) med Anna Persdotter ifrån Roknäs nr 2, död 1698 (Bårpengar 22/1 1698). Deras barn: barn f 28/10 1675, Marget f 25/8 1678 d 18/2 1682, Karin f 7/8 1681, Marta f 4/2 1683 övertar, Per f 21/1 1686 d 20/3 1383, Brita f 4/10 1687, Johan f 16/8 1689, Hans f 24/3 1692 d 16/4 1692, Nils f 24/3 1692 d 16/4 1692, Kerstin f 26/7 1693, dotter d 1697 (bårpengar 5/9 1697). Nils Henriks­son gifte om sig 1698 (lysning 18/6 1698) med Håkan Jonssons änka, som avled samma år (bårpengar 27/8 1698). Han gifte om sig ytterli­gare en gång 1699 (lysning 29/10 1699) med än­kan Elin. Barn: Anna f 19/1 1701 BP 9/3 1701, Erik f 19/3 1702, Margareta f 15/12 1706.


Edet 1700 års Karta Svensbyn. Ur boken Svensbyn del l

Nästa ägare åren 1707-1712 magen Olof Eriks­son från Lillpite. Gift 1707 (lysning 10/2 1707) med Margareta Nilsdotter född 4/2 1683. Barn: Anna f 24/3 1708, Ingeborg f 14/7 1709, Karin f 19/9 1710, Margareta f 10/3 1712. Olof Eriksson avled 1713 (bårpengar 21/3 1713).

Hemmanet ägs åren 1717-1719 av Olof Christoffersson men lämnas sedan öde.

Hemmanet upptas sedan av Erik Andersson Styf född 5/5 1700 i Lillpite 23, död 21/9 1766. Gift 1719 (lysning 22/11 1719) med Karin Johans­dotter född 1693, död 21/1 1727. Erik gifte om sig samma år (lysning 5/11 1727) med Kerstin Abra­hamsdotter född 29/9 1695 i Svensbyn 2, död 16/4 1754. Han gifte om sig en tredje gång 4/3 1759 med Karin Abrahamsdotter född 16/4 1704 i Jävre. Barn: son BP 22/7 1721, Karin f 14/12 1723 BP 4/4 1724, Johan f 20/2 1725 till Stockholm 1748, Anders f 15/10 1728 d 3/3 1729, Abraham f 8/3 1730 övertar, Erik f 26/1 1732 d 17/6 1732, Anders f 3/7 1736 d 18/7 1736, Karin f 3/7 1736 d 18/7 1736, Karin f 15/5 1738 d 6/7 1738.

Sonen Abraham Eriksson född 8/3 1730 över­tar hemmanet. Han gifte sig med Elsa Johansdot­ter född 14/12 1726 i Svensbyn 25, död 1797 (enligt husförhörslängd). Abraham avled redan 5/8 1765 och änkan gifte om sig 24/4 1768 med Anders Andersson född 7/3 1732 i Blåsmark 2, död 26/2 1775. Barnen: Erik f 16/1 1752 d 9/6 1752, Johan f 28/91753 övertar, Kerstin f 1755 gm Johan Andersson Blåsmark 2, Erik f 10/12 1758 d 10/12 1758, Brita f 23/10 1761 gm Johan Nilsson Svensbyn 13.

Nästa ägare sonen Johan Abrahamsson född 28/9 1753, död 20/11 1796. Gift 7/5 1775 med Helena Nilsdotter född 16/6 1750 i Trundavan 3, död 21/8 1793. Johan gifte om sig 21/4 1794 med Elsa Eriksdotter född 20/11 1748 i Sikfors 8. Bar­nen: Abraham f 19/2 1776 övertar, Magdalena f 1/4 1778 d 10/11 1778, Isak f 13/6 1779 till Skellefteå 22/10 1808, Anna Stina f 26/9 1780 till Piteå stad 1802, Johan f 28/1 1782 d 17/1 1784, Elsa f 26/8 1784 till Piteå stad 1805, Brita f 1/4 1788, Johan f 14/4 1790 d 24/7 1793.

Sonen Abraham Johansson född 19/2 1776, död 23/5 1839 blir nästa ägare. Gift 9/12 1798 med Catharina Olofsdotter född 9/11 1767 i Sjulnäs 1, död 13/11 1841. Barnen: Johan f 9/9 1799 övertar, Olof Peter f 20/12 1803, Brita Margareta f 10/4 1805 d 17/3 1820, Catharina Christina f 23/2 1808 d 14/3 1808.

Nästa ägare sonen Johan Abrahamsson Viklund född 9/9 1799, död 5/12 1878. Gift 21/12 1830 med Maria Elisabet Andersdot-ter född 5/10 1810 i Håkansön, död 13/1 1883. Barnen: Abraham f 30/9 1831 inhy­sesman i Sjulsmark, Johan Petter f 15/11 1833 inhysesman i Svensbyn, Lars Anders f 15/11 1833 d 20/5 1835, Catharina Elisa- bet f 24/9 1835 d 10/11 1898 Piteå stad, Brita Maria f 3/6 1839 gm August Lindström inhyses­man i Hortlax, Olof f 24/1 1842 inhysesman i Pitholm, Anton f 12/7 1845 d 26/8 1880, Emma Carolina f 4/3 1847 d 2/4 1850.

Hemmanet övertas av August Persson född 11/1 1831 i Selsborg, död 25/6 1879, gift 18/10 1859 med Sara Catharina Olofsdotter född 3/4 1830 i Arnemark 3, död 14/8 1874. Han gifte om sig 6/1 1878 med Johanna Viklund född 12/3 1854 i Rök-näs. Barn: Olof August f 17/6 1860 d 28/4 1895, Johan f 24/10 1862 d 1/11 1862, Johan f 8/1 1864 ägare av Roknäs 3, Albert f 4/8 1865 till Nord­ame­rika 12/8 1887, Amalia f 28/6 1867 gm Nils August Höglund Svensbyn 11, Emma Maria f 14/7 1869 gm Johan Gabriel Grandin i Arnemark, Viktor f 20/4 1878 d 24/2 1879.

Ny ägare år 1884 blir August Berglund född 18/7 1850 i Svensbyn 39, död 5/3 1917, gift 2/12 1884 med Sofia Paulina Wallström född 3/12 1858 i Roknäs soldat, död 5/2 1896. Barnen: August Verner f 19/9 1885 övertar, Anna Elisabet f 15/9 1887 gm Johan August Holmberg Svensbyn 9, Axel Teodor f 10/9 1889 d 19/12 1892, Elma Paulina f 24/7 1893 d 2/11 1920 i Södra Byn, Älvsbyn.

Källor: Ägarlängdens uppgifter är hämtade från landskapshandlingar, länsräkenskaper och jorde­böcker för Västerbottens län, Kammararkivet. Uppgifter om personer kommer från mantalslängder i Kammararkivet samt Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv.

Uppgifter jämförda med artikeln om birkarlar i boken Svensbyn del 1

Olof Andersson Forskare nr 140


Hildur och Verner Berglund med sönerna Arne och Axel. Ur boken Svensbyn del l

(Ur Ätt och bygd nr 80 juni 2003)

Åter Startsidan Till Medlemsblad